• Wie ben ik

  Ik ben Monique van der Zouw en in 1985 afgestudeerd in zowel rechten, specialisatie strafrecht, als in criminologie. In 1985 was ik betrokken bij de oprichting van de eerste Kinderrechtswinkel in Amsterdam en heb ik voor het eerst ervaren hoe het is om vanuit het kind naar een situatie te kijken. Ik heb criminologie gestudeerd bij Herman Bianchi, de nestor van het herstelrecht in Nederland. Door zijn bevlogenheid is de kiem voor mijn passie voor herstelrecht gelegd.

  In 1986 ben ik als advocaat begonnen in een advocatencollectief in Amsterdam, daar ben ik nog aan twee andere kantoren verbonden geweest en 2004 heb ik mijn praktijk verhuisd naar Haarlem. In de loop der jaren ben ik mij gaan toeleggen op strafrecht en op familie- en jeugdrecht met de nadruk op minderjarigen. In 2001 heb ik een mediationopleiding gedaan en in 2004 de specialisatie opleiding familierecht. In de loop der jaren heb ik vele andere cursussen gedaan, waarvan de meeste gericht waren op minderjarigen en op strafrecht. Van 2006 t/m 2012 ben ik lid geweest van de klachtencommissie van destijds Bureau Jeugdzorg en sinds 1 januari 2013 ben ik rechterplaats-vervanger in de Rechtbank Rotterdam, afdeling strafrecht. Tenslotte kan ik sinds 2016 ingezet worden als bijzonder curator door de Rechtbank Haarlem en sedert 2014 ben ik eveneens werkzaam als strafrechtmediator. Sinds oktober 2017 maak ik deel uit van het bestuur van de landelijke Vereniging Mediation in Strafzaken.

  Omdat ik er steeds meer achter kwam dat er vaak meer achter een conflict zit dat tussen mensen speelt dan de ‘blote feiten' ben ik in 2015 begonnen met een aantal opleidingen familie-opstellingen en heb ik ook diverse workshops gevolgd op dit terrein. Hierdoor heb ik geleerd 'systemisch' naar een conflictsituatie te kijken, waardoor het perspectief verandert. Alleen als het niet anders kan procedeer ik nog, maar ik geloof veel meer in het zoeken naar andere oplossingen, omdat er bij procederen vaak alleen maar verliezers zijn. Zeker als het om kinderen gaat.

 • Visie

  Mijn visie is dat het altijd de moeite waard is om te blijven zoeken naar een duurzame oplossing in een conflictsituatie. Ik geloof erin dat als er de wens is om te zoeken naar een oplossing er bijna altijd een weg kan worden gevonden. Het gaat om het willen nemen van verantwoordelijkheid en het open staan voor het feit dat de ander weliswaar anders is, maar er bijna altijd een gemeenschappelijk belang is. Mensen hebben vaak een heel andere beleving van een situatie en een ander beeld van wat er is gebeurd. Een harde waarheid blijkt er lang niet altijd te zijn en een echt gelijk ook niet. Bij procederen gaat het vaak om het achterhalen van de waarheid, hetgeen niet altijd mogelijk blijkt, en om het gelijk krijgen, terwijl ook dat vaak geen oplossing biedt, omdat er dan nog steeds 1 van de partijen niet tevreden is. Daarbij biedt het rechtssysteem de mogelijkheid om jarenlang te blijven procederen, hetgeen voor de betrokkenen veel stress en onzekerheid met zich mee brengt.

  Bij mediation gaat het juist om het zoeken naar de verbinding, waarbij er geprobeerd wordt wantrouwen om te bouwen naar vertrouwen en negativiteit om te zetten in positiviteit. In een mediationproces besteed ik zoveel tijd en aandacht als nodig is. Ik streef er dan ook altijd naar om niet te veel zaken tegelijk in behandeling te hebben, zodat ik kwaliteit kan bieden en kan inspringen op de momenten dat dit nodig is. Dit blijkt in praktijk het proces ten goede te komen en geeft mij de rust en mogelijkheid mij echt goed in een zaak te verdiepen, waarbij ik ook goed analyseer wat voor een soort aanpak een zaak nodig heeft. Indien gewenst en mogelijk hanteer ik ook een directieve aanpak, maar dit is afhankelijk van het soort zaak. Juist vanuit dit anders zijn toch verbinding zoeken is niet altijd een makkelijk weg, maar wel altijd een weg die voor beide partijen veel kan opleveren.

 • Opleiding

  Admetam

  2016-2016

  • Specialisatie-opleiding Mediator in Familierecht

  De Verheldering

  2014-2015

  • Familie opstellingen, systemisch werken

  Centrum voor Conflicthantering

  2012 - 2012

  • Specialisatie-opleiding Mediator in Strafzaken

  IMFO

  2003 - 2004

  • Juridische specialisatie-opleiding Familierecht

  Lime Tree

  2000-2001

  • Mediation opleiding (MfN)

  Vrij Universiteit Amsterdam

  1978-1984

  • Rechten, specialisatie strafrecht (Mr)
  • Criminologie (Drs)
 • specialiteiten

  Mediation in Familiezaken

  • echtscheiding   
  • erkenning, gezag en omgang
  • andere familieconflicten

  Mediation in Strafzaken

  • mogelijk in alle fases van het strafproces
  • na verwijzing van door OM dan wel de rechter naar het mediationbureau
  • zie www.vmsz.nl

  Mediation Algemeen

  • bijv. burenruzies
  • of binnen samenwerkings-verbanden
  • ingeschreven in het MfN-register

  Mediation Minderjarige

  • veel ervaring met zaken rondom minderjarige
  • zowel in strafzaken als familiezaken